E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SRJ I SLOVENIJA POTPISALE SPORAZUM O GOSPODARSKOJ SARADNJI