E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

A. EROZAN: DRŽAVNI SISTEM SE JOŠ UVIJEK OPIRE PRIVATIZACIJI