E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA "KONIS" D.J.L.