E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

S. TOKIĆ I Ž. MIRJANIĆ RAZGOVARALI SA P. NIKOLOM