E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U OPTICAJU LAŽNI MEMORANDUM SA PEČATOM KREDIT SCHWEIZER BANK