E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

OKRUGLI STO O ULOZI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA U RAZVOJU PRIVREDE