E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

SRJ: ZAHTJEV ZA POMOĆ OD 42 MILIONA USD