E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

ZENICA: JUČER OTVOREN DRUGI NAUČNOSTRUČNI SKUP "KVALITET 2001"