E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA PREDNACRT ZAKONA O CESTAMA