E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VIJEĆE MINISTARA PRIHVATILO IZJAVU O OBAVEZAMA BIH NAKON PRIJEMA U VE