E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

B. HOMBAH POZDRAVLJA PRIVREDNE REFORME U BIH