E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PKK SARAJEVO: STRUČNI SEMINAR "UPRAVLJANJE PROMJENAMA"