E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

R. MARINKOVIĆ: POTENCIJALNI IZVOZNICI I USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA EU