E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

ZEMLJE KANDIDATI ZA EU, TREBA DA USVOJE OKO 25.000 ZAKONSKIH AKATA