E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

KAP SARAJEVO: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA "UNIS BIOKOVO"