E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

GRADSKO POGLAVARSTVO MOSTARA USOJILO IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA