E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VIJEĆE MINISTARA: RAZGOVARANO O REBALANSU BUDŽETA