E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

ŠTEDJA GRAĐANA U BANKAMA FBIH PORASLA NA POLA MILIJARDE KM