E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Smanjen izvoz u EU I CEFTA