E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

GIK OKO: TRAŽIMO TRANSPARENTNOST U PRIVATIZACIJI