E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

P/GK FBIH: BIH IMA ROBE KOJE MOGU POKRITI UVOZ