E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

GRA?ENJE OSNOVE STATISTI?KOG SISTEMA U BIH