E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PROMJENE ZAŠTITNIH OBILJEŽJA NA NOVIM NOVČANICAMA OD 50 I 100 KM