E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

HYPO BANK OBEZBJEDILA 25 MILIONA EURA ZA KRISTAL BANKU