E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

PK FBIH: KONFERENCIJA O MALOM I SREDNJEM GOSPODARSTVU