E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

T. PICULA I P. EŠDAUN O ANEKSU UGOVORA O GP KOSTAJNICA