E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

B. BELKIĆ I J. KRIŽANOVIĆ PRIMILI H. KREČMERA