E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

UO KAP SBK TRAŽI RASKID UGOVORA O KUPOVINI 'NIGME' BUSOVAČA