E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

WB ODOBRILA KREDIT ZA SANACIJU I IZGRADNJU REGIONALNIH DEPONIJA SMEĆA