E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

ZENICA: OKRUGLI STO "SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI TRANZICIJE U BIH"