E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

VLADA FBIH: PODRŽAN PLAN AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBIH ZA 2003.