E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

U PLOČANSKOJ LUCI U 2002. PREKRCANO MILION TONA TERETA