E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Ključno je postoji li politička volja za borbu protiv radikalizacije