E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Stanje na Gradskoj deponiji 'Smiljevići' je zabrinjavajuće!