E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Izbjeglice nisu ni bile PLANIRANE BUDŽETOM