E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

DrŽavni tuŽilac Ratel sreo se u Beogradu sa Mom Čilom MandiĆem