OSLOBOĐENJE,

23.11.2018

Problem su stara vozila, grijanje u gradovima te kapaciteti za prečišćavanje zraka, kazao je direktor HMZ-a FBiH Almir Bijedić

Od Švedske 3,8 miliona eura za bolji kvalitet zraka u BiH

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Agencija za zaštitu okoliša Švedske (SEPA) predstavila je jučer projekt vrijedan 3,8 miliona eura, za period od 2018. do 2022, čiji je cilj jačanje kapaciteta relevantnih institucija u BiH za unaprjeđenje upravljanja podacima o kvalitetu zraka, te i sam kvalitet zraka. Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg rekao je da će u okviru tog projekta biti prenesena znanja i iskustva o kontroli kvaliteta zraka iz Švedske kako bi bh. institucije mogle bolje pripremiti mjere za poboljšanje kvaliteta zra .....