OSLOBOĐENJE,

17.11.2004

I pored pravosnažnih presuda, Vlada TK po svaku cijenu želi prisvojiti zgradu u kojoj je trenutno kantonalna administracija

Hadžipašić protiv sudskih presuda

Autori: SAKIB SMAJLOVIĆ

Pravosnažnom presudom Kantonalnog suda Tuzla i Vrhovnog suda Federacije BiH, nad zgradom koju koristi Vlada Tuzlanskog kantona, a koja je bila vlasništvo Holding soda so, utvrdeno je suvlasništvo DD Fabrike soli - dvije trecine i DD Rudnik soli iz Tuzle sa trecinom posjeda. Prema navedenim pravosnažnim presudama, pomenuta privremeno pravna lica su izvršila uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige kod nadležne službe za geodetsko-imovinsko-pravne poslove Opcine Tuzla. Medutim, Vlada TK ne .....