OSLOBOĐENJE,

17.11.2004

Ubrzanje privatizacije ključni zadatak

Autori: OSLOBODJENJE

Federalni ministri iz SDA i Stranke za BiH u utorak su razmotrili inofrmaciju o smetnjama u radu Vlade FBiH sa prijedlogom mjera koje su pripremili ministri iz SBiH. Zakljuceno je da su poboljšanje uvjeta i brizina privatizacije kljucni programski zadatak Vlade FBiH, a pretpostavka za to bice osigurana donošenjem paketa zakona i podzakonskih akata pripremljenih na interresornom nivou. Ministri su zakljucili da je neophodno da Vlada FBiH usvoji zakone o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji .....