NEZAVISNE NOVINE,

19.08.2004

Donijeti akcioni plan za oživljavanje privrede

Autori: N.N.

Demokratska patriotska stranka predlaže Vladi RS da po hitnom postupku na narednoj sjednici Narodne skupštine RS stavi na razmatranje akcioni plan za oživljavanje proizvodnje, daljeg toka procesa privatizacije i realizacije socijalnog programa za zbrinjavanje radnika. Konstatujuci da u RS nema pozitivne privatizacije, niti priliva svježeg kapitala, da privatizovana preduzeca mijenjaju namjenu, a radnici bivaju otpušteni, DPS naglašava da akcioni plan mora da sadrži prijedlog mjera za oživljavanj .....