OSLOBOĐENJE,

13.09.2019

Jezičko pitanje u Bosni i Hercegovini je sve češće i otvorenije pretvarano u političko i nacionalno

Priče o bosanskoj osjetljivosti

Autori: AZIZ HADŽIHASANOVIĆ

U jednoj partijskoj debati (Oslobođenje, 10.1.1969) Avdo Humo fenomen “dizanja glave Bosne” pokušao je šire teorijski uobličiti. Specifičnost BiH kao republike u okviru jugoslovenske zajednice - prije svega njen višenacionalni sastav - tumačio je kao realnost u kojoj ti korpusi “nisu dijelovi nacije formirane u jednu državu, nego su to dijelovi nacije vezane za dvije glavne nacije koje danas žive u Jugoslaviji”, pa prema tome “oblikovanje i formiranje zajedničkog života u republici uslovilo je d .....