DANI,

14.05.2004

(Skandali: Ravnogorski ambasador; Dani 359, 30.

Neistiniti i površni navodi

Autori: LJUBO GRKOVIĆ

U ovom tekstu iznijeli ste mnoštvo laži, uvreda, kleveta i proizvoljnih ocjena vezanih za moj privatni život i radni vijek. U potpunosti opovrgavam sve vaše navode kao neistinite, površne i smišljene sa zlom namjerom da mi ugrozite osnovne slobode i miran život, te da dovedete u opasnost i moju porodicu i mene. Pošto nemam namjeru da sa vama polemišem, obavještavam vas da cu pokrenuti sudski spor za nadoknadu štete koju ste mi ocito nanijeli. .....