REPORTER,

17.11.2004

Da bi sprijecio uvodenje dvije stope, Terzic je vec insistirao od celnika Doma naroda BiH da mu se obezbijedi podrška za jedinstvenu stopu PDV-a. Što ce i dobiti jer u ovom domu delegati vladajucih partija imaju vecinu

KAKO STRANCI KAŽU

Autori: VEDRANA ŽIVAK

Nijedan zakon nije medu domace politicare unio više razdora i nelogicnosti spajajuci nespojive politicke opcije i suprotstavljajuci dojucerašnje koalicione partnere, barem prividno, kao prijedlog Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Zbog PDV-a došlo je do krize u radu Vijeca ministara BiH ciji je predsjedavajuci Adnan Terzic zatražio od Predsjedništva BiH da ga razriješi dužnosti jer zakon o PDV-u nije usvojen onako kako je to zamišljao njegov ministarski savjet. Terzicevi ministri su se još k .....