NEZAVISNE NOVINE,

19.11.2004

Grijanje samo u prvoj smjeni

Autori: N.KO

Zbog nedostatka novca u Osnovnoj školi "Petar Petrovic Njegoš" u Bileci ucionice se zagrijavaju samo u prvoj smjeni, dok ucenici i nastavnici u drugoj smjeni, zbog hladnoce, rade u veoma teškim uslovima. Škola se zagrijava iz kotlovnice Srednjoš kolskog centra "Golub Kureš", u kojoj se nastava izvodi samo u prvoj smjeni. Da bi imali grijanje i poslije podne, OŠ "Petar Petrovic Njegoš" srednjoš kolskom centru mora da plati dodatne troškove. U školi kažu da su za grijanje u ovoj godini izdvojili 1 .....