NEZAVISNE NOVINE,

19.11.2004

TELEKOMUNIKACIJSKE ZAKONE PRIMIJENITI PRIJE ULASKA U EU

Autori: M.RENER

Regulatorni okvir serije zakona koji pokrivaju telekomunikacije u Evropi bice obavezan za BiH kada postane clanica Evropske unije, ali je neke odredbe tih zakona potrebno primijeniti i prije pridruživanja. Ovo je juce rekao Majkl Bartolomju, direktor Asocijacije evropskih telekomunikacijskih mrežnih operatora (ETNO), na otvaranju dvodnevne 25. skupštine ETNO u Sarajevu, organizacije koja okuplja 41 telekomunikacijskog operatera iz 34 zemlje. "Postoji jaka veza izmedu investicija, propisa i inova .....