LJILJAN,

19.11.2004

Marija Topić Crnoja nezakonito radi na FTV

Autori: FADIL MANDAL

Vlastimir Mijovic, ugledni bh. novinar, nakon osmomjesecnog boravka na RTV Federacije BiH, napustio je mjesto izvršnog direktora za komunikacije, promociju i koordinaciju programa. U razgovoru za "Ljiljan" Mijovic govori o razlozima svog odlaska sa FTV-a i komentira stanje u toj medijskoj kuci. Privatne veze Na RTV FBiH ste došli da biste ucestvovali u unaprjedenju programa i poslovanja ove medijske kuce. Sada odlazite, cini se, neobavljenog posla. Ko je za to krivac? MIJOVIC: U martu ove godin .....