OSLOBOĐENJE,

20.11.2004

U procesu privatizacije celna mjesta u FBiH i BiH imali su ljudi iz SBiH, pa nije teško zakljuciti zašto bježe od rješenja, kaže Hasan Becirovic

Poslanici protiv socijalnih fondova

Autori: A.TERZIĆ

Poslanici Predstavnickog doma Parlamenta FBiH odbili su nacrt izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeca u FBiH i Zakona o privrednim društvima, ciji je predlagac bio Klub zastupnika SDP u tom domu. Poslanik SDP Hasan Becirovic, koji je bio inicijator donošenja izmjena pomenutih zakona, kaže da je ovim odbijanjem vecina poslanika pokazala "da istinski ne želi zaštititi radnike u procesu privatizacije". "Usvojeni zakon o reviziji privatizacije tretira samo firme i kontrolu ugovora ostvare .....