OSLOBOĐENJE,

20.11.2004

BiH bez efikasne kontrole imigracije

Autori: ONASA

Ostvaren je dobar uspjeh u hvatanju krijumcara oružjem, drogama i ljudima u Trebinju i Bileci, ali nedavna tragicna smrt Ukrajinke Olene Popik u Mostaru, žrtve trgovine ljudima, ukazuje na stalne opasnosti i tragicne posljedice ove vrste organizovanog kriminala, saopcila je u petak Ambasada Velike Britanije u BiH. Britanski ambasador u BiH Jan Klif (Ian Cliff) pozdravio je aktivnosti lokalne policije na otkrivanju mreže ljudi ukljucenih u trgovinu ljudima, posebno nedavna hapšenja u Trebinju i B .....