OSLOBOĐENJE,

23.11.2004

Boljim poznavaocima prilika poznato je da su postojali i drugi pretendenti za kupovinu "Žitoprerade" koji su mogli biti inspiratori štrajka

Preko radnika do "Žitoprerade"

Autori: R.I.

U vrijeme kada federalne vlasti krecu u reviziju privatizacije, slucaj bihacke Žitoprerade je višestruko zanimljiv. Na ovo preduzece se u aktuelnim raspravama ukazuje prstom kao ono u kojem je bilo nezakonitosti, a u susret novoj raspravi pred Vrhovnom sudom FBiH u ovom slucaju otvaraju se mnoga pitanja vezana za dugotrajni štrajk radnika i konacnu sudbinu ove privatizacije. Šta je pozadina Interesantno je, navodi izvor Oslobodenja, kako je ovaj slucaj pobudio veliku medijsku pažnju. Nakon što .....