NEZAVISNE NOVINE,

22.11.2004

Konstituisano Opštinsko vijeće

Autori: M.K

Svecanim urucivanjem certifikata vijecnicima, koji su na lokalnim izborima osigurali dovoljan broj glasova, konstituisano je Opcinsko vijece Velike Kladuše. Certifikate Izborne komisije BiH vijecnicima je urucio Safet Nokto, sekretar opštine. Novoizabrani vijecnici su upoznati sa osnovnim elementima Zakona o sukobu interesa, po kojem clanovi vijeca ne mogu biti clanovi upravnih ili nadzornih odbora, kao ni ravnatelj poduzeca u državnom vlasništvu. Upravo zbog decidnog zakona dva vijecnika iz str .....